Contact

川堂書店  Chuan-Tang Books

營業時間     周一~周日 11:00am-6:30pm

                    周四公休

電話            04-24362249

​電子郵件    chuantang.books@gmail.com

地址           台中市北屯區松竹五路二段87號

Contact Us

 

川堂書店  Chuan-Tang Books

營業時間  周一~周日 11:00am-6:30pm

                 周四公休

電話          04-24362249

地址         台中市北屯區松竹五路二段87號

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2018 by Chuan Tang.